Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

A. Manan, Nuraini, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
A. Manan, Nuraini
A. Wahab, M. Husein
A’yuni, Qurrata, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
AB, Zuherni
Amin, Husna, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Amin, Husna
Amin, Muhammad, Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry
Amin, Nasihun
Aminuddin, Aminuddin
Amri, Amri
Analiansyah, Analiansyah
Arfiansyah, Arfiansyah, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uinversitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Arfiansyah, Arfiansyah
Arifin, Muhammad
Armia, Nirzalin
Armia, Nirzalin, Prodi Sosiologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia
Asnawiyah, Asnawiyah
Aziz, Nasaiy
Azwarfajri, Azwarfajri
Azwarfajri, Azwarfajri, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

B

Baharudin, Rozumah
Banta Cut, Burhanuddin
Basyir, Damanhuri
bin Musa, Nik Yusri

D

Damanhuri, Damanhuri
Deuraseh, Nurdeng
Dewi, Ernita, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Dewi, Ernita, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Dewi, Ernita
Dewi, Ernita, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Duraseh, Nurdeng

F

Farida, Meutia
Fauziah, Mira
Fitriani, Fitriani
Fuadi, Fuadi
Fuadi, Fuadi, Prodi Teknik Informatika Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia
Fuadi, Fuadi, Prodi Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh
Fuadi, Fuadi, Prodi Ilmu Aqidah, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh
Fuadi, Maimun

H

H. A. Mannan, Nuraini, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
H. Ahmad, Idrus
H. Ahmad, M. Idrus
Hakim, Lukman
Hakim, Lukman, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Hakim, Lukman
Hakim, Lukman, Prodi Ilmu Aqidah Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh (Indonesia)
Hakim, Lukmanul
Hambali, Hambali
Hambali, Hambali
Hanafiah, Muhibuddin
Hardiansyah, Hardiansya
Hardiansyah, Hardiansyah
Hardiansyah, Hardiansyah
Hardiansyah A, Hardiansyah A
Hj. Badaruddin, Faudzinaim bin, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia)
HM Yasin, Taslim, Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
HM Yasin, Taslim, Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh
HM. Yasin, Taslim
HM.Yasin, Taslim
Huda, Nurul, Peneliti Pusat Studi Qur’an dan Hadis (PSQH),Yogyakarta

I

Ibrahim, Arfah, STAI Al-Washliyah, Banda Aceh
Ichsan, Muhammad
Irham, Mohammad
Irham, Mohammad (Indonesia)
Iskandar, Teuku Safir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

J

Juned, Mawardi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Juwaini, Juwaini

K

Khairuddin, Khairuddin

M

M. Amin, Husna
M. Jakfar, Tarmizi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
M. Nur, Maizuddin, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
M. Nur, Maizuddin
M. Yunus, Firdaus, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
M. Yunus, Firdaus
Madjid, Abdul, Prodi Ilmu Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh
Maizuddin, Maizuddin, Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh
Majid, Abdul
Mauliana, Mauliana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Mawardi, Mawardi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Mawardi, Mawardi, Prodi Perbandingan Agama Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh
Mawardi, Mawardi
Muhammad, Ichsan
Muhammad, Nurdinah
Muhammad, Nurdinah, Prodi Ilmu Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh
Muhammad, Nurdinah
Muhammad Nur, Faisal
Muthalib, Salman Abdul

N

Nazaruddin, Muhammad, Prodi Sosiologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia
Nirwana AN, Andri
Nirwana. AN, Andri, Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembagan Ilmu al-Qur’an (STAIPIQ) Banda Aceh, Indonesia
Nirwana. AN, Andri, Universitas Serambi Mekkah, Aceh Besar, Indonesia
Nuraini, Nuraini
Nurkhalis, Nurkhalis
Nurkhalis, Nurkhalis
Nurkhalis, Nurkhalis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh (Indonesia)
Nurkhalis, Nurkhalis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

O

Omar, Mohammad Nasir
Omar, Mohd. Nasir

R

Rasyad, Rasyad, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Reflita, Reflita, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Riswadi, Riswadi, PPs UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh

S

Sabil, Jabbar, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Safrilsyah, Safrilsyah
Safrilsyah, Safrilsyah, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Sahlan, Muhammad
Saleh, Fauzi
Salleh, Nozira, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia)
Sandang, Abdullah
Saputra, Happy, Prodi Ilmu Aqidah Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh
Saputra, Happy, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Shadiqin, Sehat Ihsan
Stapa, Dato’ Zakaria, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia)
Suarni, Suarni, Prodi Ilmu Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh
Suarni, Suarni, Prodi Ilmu Al quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh
Suraiya IT, Suraiya IT
Syarifuddin, Syarifuddin, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan
Syarifuddin, Syarifuddin, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Syarifuddin, Syarifuddin

T

Tamtowi, Moh.
Thaib, Muhammad Ichsan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusssalam, Banda Aceh

W

Wahid, Abd.
Wahid, Abd.
Wahid, Abd., Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia (Indonesia)
Wahid, Abdul
Wiyono, M., Sekolah Pascasarjana Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Y

Yahya, Agusni

Z

Zaini, Muhammad, Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh
Zaini, Muhammad
Zainuddin, Zainuddin
Zakaria, Idris bin, Jabatan Usuluddin dan Falsafah Universitas Kebangasaan Malaysia (UKM), Malaysia
Zulihafnani, Zulihafnani